Merverdiavgift (moms)


Fastboende kan få refundert merverdiavgift (moms) på reisegods som tas med til Svalbard. Varene må fremvises i skranken hos Sysselmannen ubrukt og i original emballasje. Kvittering må framvises. Denne ordningen gjelder ikke for firmaer. Sysselmannen attester ikke på skjema for refusjon av merverdiavgift (RD 0032B) for større varepartier som privatpersoner har kjøpt på fastlandet

Sysselmannen attesterer bare på skjema fra Tolletaten og ikke skjermaer fra for eksempel Global Blue.

Det er opp til selger om merverdiavgiften refunderes eller ikke. 

Når det gjelder andre varer enn reisegods (m.a.o. større varepartier og/eller større ting fraktet til Svalbard pr container mv.), har ikke Sysselmannen anledning til å attestere skjema RD 0032B hverken for privatpersoner eller firmaer. Refusjon av merverdiavgift i disse tilfellene må derfor besørges på fastlandet via selger, befrakter og norske tollmyndigheter mv.

Eksempler på varer som privatpersoner kjøper på fastlandet og frakter til Svalbard på denne måten er: Møbler, hvitevarer, kjøkkeninnredninger, byggematerialer og annet forbruksmateriell.