Unntak fra bortvisningsforskriften


Utenlandske statsborgere som har fast bosted på Svalbard, kan nå passere det norske fastlandet når de er på gjennomreise fra utlandet til Svalbard.

Dette er regulert i en endring i Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Se lenke til høyre.

Karanteneplikten gjelder fortsatt. Dette innebærer at folk som kommer til Norge fra utlandet og som skal videre til Svalbard først må i karantene på fastlandet i 14 dager.