Søknad om tidsbegrenset tilskuddsordning


Longyearbyen lokalstyre har i dag åpnet for å søke om støtte fra  tilskuddsordningen for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.

Ordningen er tidsbegrenset og innebærer at det kan gis tilskudd til livsopphold og bostøtte etter sosialhjelpssatser. Longyearbyen har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å forvalte ordningen.

Se forskriften som regulerer ordningen og informasjon fra Longyearbyen lokalstyre til høyre.