Publikumstjenester hos Sysselmannen


På grunn av korona-situasjonen vil Sysselmannens administrasjonsbygg fortsatt være stengt. Publikum kan likevel få utført enkelte tjenester.

Sysselmannen tar imot våpensøknader. Skjema "Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler" (våpensøknad) og nødvendig dokumentasjon sendes i utfylt stand pr. post til Sysselmannen.

Ved behov for attestasjon på momsskjema for reisegods, ta kontakt med Sysselmannen på firmapost@sysselmannen.no eller telefon 79024300.

Trafikkstasjonen er stengt for publikum, men er tilgjengelig på e-post og telefon. For spørsmål angående våre tjenester, les info på www.vegvesen.no eller ta kontakt på firmapost@sysselmannen.no. Kontaktperson er Jorunn Tove Høiland, telefon 79024312.

Sysselmannen vil foreløpig ikke åpne for vanlig timebestilling for pass, men det vil være mulig å få pass i spesielle tilfeller.

Det vil også være mulig å få behandlet strengt nødvendige visumsøknader. Avtaler må gjøres på forhånd og gjennomføres kun etter timebestilling.  Når det gjelder behandling av fremmedsaker, vises det til informasjon på hjemmesidene til UDI. Se lenke til høyre.

Anmeldelser av grov kriminalitet gjøres som tidligere ved henvendelse til politiet på telefon.