Om unntak fra karanteneplikt i Longyearbyen


Det kan søkes om at samfunnskritisk nøkkelpersonell unntas fra kravet om hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Longyearbyen. Unntaket gjelder kun når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. I tillegg til dette kan det gis unntak for personer som har sittet i hjemmekarantene i 14 dager på fastlandet. Utover dette gis det ingen unntak fra disse bestemmelsene. Søknad sendes Longyearbyen lokalstyre. Se mer informasjon på hjemmesidene til Longyearbyen lokalstyre.