Kystcruise - må levere smittevernplaner


Alle som skal drive kystcruise på Svalbard må levere egne smittevernplaner for alle sider av virksomheten sin. I samarbeid mellom næringen ved AECO og myndighetene er det utarbeidet en egen veileder for dette. Ingen kan starte kystcruisevirksomhet før planene er gjennomgått av Sysselmannen og smittevernoverlegen i Longyearbyen og de har fått tilbakemelding.

Veilederen er basert på de nasjonale smittevernreglene, nasjonale veiledere og lov og forskrift om smittevern og tar utgangspunkt i Veileder for turisme på Svalbard, utarbeidet av Visit Svalbard, kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. I tillegg er veilederen basert på de standarder som allerede eksisterer i cruisebransjen.

- Sysselmannen ser positivt på at man i samarbeid har utarbeidet denne veilederen som skal gjøre det smittvernforsvarlig å drive kystcruise på Svalbard framover. Vi vil behandle innsendte smittevernplaner fortløpende, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

- Kystcruise innebærer særlige utfordringer for både for helse- og redningsberedskapen på Svalbard. Det stilles derfor flere og strengere krav til slik virksomhet, påpeker hun.

Ved sykdomsutbrudd ombord skal fartøyer kunne henvises til havn i Tromsø for å unngå at fartøyer med sykdom om bord tar til havn i Longyearbyen. Det er også krav om at det skal være helsepersonell ombord.

Det presiseres at det er bedriftenes eget ansvar å sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Ingen kan starte virksomhet før de har fått tilbakemelding fra Sysselmannen.

Veilederen kan lastes ned via lenken til høyre.