Innfører hjemmekarantene etter reise fra fastlandet


Longyearbyen lokalstyre har besluttet at alle som ankommer Longyearbyen etter reise fra fastlandet ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket gjelder fra 18. mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00. Vedtaket gjelder til 27. mars 2020 kl. 18.00. Spørsmål om vedtaket om hjemmkarantene på Svalbard må rettes til Longyearbyen lokalstyre.

– Dette er et svært inngripende tiltak for dem som blir omfattet, både for enkeltmenneske og næringslivet. Hensynet til å forebygge og begrense smitte av Covid-19 til Svalbard og beskytte sårbare grupper må likevel veie tyngre i denne perioden for å raskere kunne komme tilbake til vanlig drift, sier lokalstyreleder Arild Olsen i Longyearbyen lokalstyre.

Vedtaket om å innføre hjemmekarantene ble fattet av administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre tirsdag. Det er gjort med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for Svalbard, og i samråd med smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus. 

Se lenke til pressemelding fra Longyearbyen lokalstyre til høyre.