Kontakt oss


Ansatte

Besøksadresse: Vei 309-6

Åpningstid: Mandag - fredag kl. 09.00 til 15.00

Sentralbord: + 47 79 02 43 00  

Politiets vakttelefon: + 47 79 02 12 22

Nødnummer: 112

E-post: firmapost@sysselmannen.no 

Henvendelser til Sysselmannen journalføres jf offentleglova § 10. Dette betyr at de fleste forespørsler som sendes til Sysselmannen kommer på offentlig postjournal. Alle henvendelser blir offentlighetsvurdert og taushetsbelagte opplysninger blir alltid skjermet. Vår elektroniske postjournal finner du på eInnsyn. Retten til innsyn i postjournalene på internett er hjemlet i offentleglova. Dette betyr at din henvendelse til Sysselmannen kan bli omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.

Sysselmannen på Svalbard har tekniske sikringstiltak mot datavirus og spam. Sikringstiltakene kan føre til at e-post som verken er spam eller inneholder datavirus blir stanset. Verken e-postens avsender eller adressat vil i slike tilfeller få informasjon om at forsendelsen ikke har kommet frem. Dersom du mistenker at din henvendelse ikke har kommet frem – ta kontakt per telefon.


Postadresse:
Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen

Sysselmannen på Svalbard endrer navn fra 1. juli 2021. Vi ber om at alle våre leverandører endrer sin fakturaadresse til:

Sysselmesteren på Svalbard
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Leverandører av varer og tjenester til Sysselmannen skal benytte elektronisk faktura som leveres i Elektronisk handelsformat (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er 971456523

NB! Alle bestillinger fra Sysselmannen/Sysselmesteren på Svalbard skal inneholde en bestillerreferanse for å være gyldig.