Svalbardrein og sel


Jakt på svalbardrein for fastboende er trukket. Jakttiden er fra 15. august til 20. september. Les mer om trekningen her. Jakt på svalbardrein er forbeholt fastboende. Både tilreisende og fastboende kan jakte storkobbe og ringsel.

For jakt på sel og reinsdyr må du i tillegg til avlagt jegerprøve vise dokumentasjon på gyldig bestått storviltprøve (skyteprøve). Skyteprøven må være avlagt med det samme våpenet som det skal jaktes med. Bevis på godkjent skyteprøve må tas med på jakt for å vises for jaktoppsynet.

Til jakt på svalbardrein og sel skal det kun brukes rifle og jaktammunisjon med ekspanderende prosjektil. For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand. For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand.

Rabies

Rabies er en dødelig sykdom for mennesker og varmblodige dyr og forekommer på Svalbard. Sykdommen kan forebygges gjennom vaksinering, men den kan ikke behandles etter at den smittede har utviklet kliniske symptomer. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som skal komme i kontakt med ville dyr på er vaksinert. Les mer om rabies hos Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet sine internettsider.