Forskere og utdanningsinstitusjoner


De som skal drive forsknings- og utdanningsaktivitet på Svalbard må sette seg inn i gjeldende regelverk. Som hovedregel vil det meste av feltvirksomheten kreve tillatelse fra Sysselmannen. Sysselmannen krever at alle forskningssøknader og -rapporter leveres via Research in Svalbard (RiS)-portalen.