Regelverk og ferdselsrestriksjoner


Sysselmannen forutsetter at alle som reiser ut i felt på Svalbard har satt seg inn i aktuelle lover og forskrifter for den aktiviteten som gjennomføres, og for de områder man ferdes i.