Melde-, forsikrings- og rapporteringsplikt


Fastboende som skal på tur til de meldepliktige områdene, må melde turen sin til Sysselmannen. Sysselmannen stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. For en gruppe som reiser på tur sammen er det tilstrekkelig å sende ett felles meldeskjema. Meldingen må sendes elektronisk.

De meldepliktige områdene er:

  • Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
  • Forlandet nasjonalpark
  • Sør-Spitsbergen nasjonalpark
  • Nordaust-Svalbard naturreservat
  • Søraust-Svalbard naturreservat

Dersom du skal kjøre snøskuter i disse områdene, er det søknadsplikt. Denne søknaden gjelder også som melding, og melding om turopplegg faller bort.

Sysselmannen har på generelt grunnlag dispensert fra kravet om forsikring for fastboende for turer til de meldepliktig områdene.