Melde-, forsikrings- og rapporteringsplikt


Fastboende som skal på tur i de store verneområdene, må melde turen sin til Sysselmannen senest fire uker før planlagt tur. Sysselmannen stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. For en gruppe som reiser på tur sammen er det tilstrekkelig å sende ett felles meldeskjema. Meldingen må sendes elektronisk.

De meldepliktige områdene er:

  • Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
  • Forlandet nasjonalpark
  • Sør-Spitsbergen Nasjonalpark
  • Nordaust-Svalbard naturreservat
  • Søraust-Svalbard naturreservat

Dersom du skal kjøre snøskuter i disse områdene, er det søknadsplikt.

Sysselmannen kan pålegge fastboende å tegne søk- og redningsforsikring til dekning av eventuelle søk, redningsoperasjoner eller syketransporter som måtte bli nødvendig i forbindelse med turen.