Jump to content

Employees

Name Title Department Phone
Arnesen, Vidar Police Chief Inspector Politiavdelingen + 47 79 02 43 22
Askholt, Kjerstin Governor Ledelsen +47 79 02 43 02
Bekken, Anne-Karin Senior Executive Officer Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 15
Benberg, Bjarte Adviser Nature Management Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 56
Bjørndal, Asle Adviser Economi Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 16
Bygjordet, Randi Senior Executive Officer Politiavdelingen +47 79 02 43 14
Carlsen, Terje Communications Adviser Staben +47 79 02 43 25
Ellingsen, Marit Police Chief Inspector Politiavdelingen +47 79 02 43 27
Fossum, Knut Head of Department for Environmental Protection Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 05
Gorter, Anastasia Adviser - Russian interpreter Staben +47 79 02 43 26
Hamnevoll, Helle Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Staben + 47 79024331
Hansen, Thor-Arild Police Chief Inspector Politiavdelingen +47 79 02 43 07
Haugerud, Anders Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +4779024332
Herrmann, Martin Master Joiner Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 59
Indredavik, Sverre Head of Administration Department Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 01
Ingebrigtsen, Hanne Margrethe Legal Adviser Staben +47 79 02 43 24
Johnsen, Arve Police Chief Inspector Politiavdelingen +47 79 02 43 10
Kaddan, Elisabeth Senior Adviser Svalbards Environmental Protection Fund Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 51
Korsvoldlien, Edel Senior Executive Officer Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 12
Kylling, Andrine Adviser Nature Management Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 58
Lamo, Frede Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +4779024349
Loktu, Lise Rådgiver kulturminner Miljøvernavdeling + 47 79 02 43 19
Lutnæs, Gunhild Adviser Nature Management Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 18
Lutnæs, Paul Senior Adviser Nature Management Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 21
Malmo, Ole Jakob Police Chief Superintendent Politiavdelingen +47 79 02 43 04
Markussen, Tommy Dahl Adviser ICT Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 28
Mathisen, Eli Adviser Pollution Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 55
Mokkelbost, Helene Legal Adviser Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 57
Olsen, Espen Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +4779024333
Olsen, Trond Police Chief Inspector Politiavdelingen +47 79 02 43 09
Pedersen, Bjørn Georg Police Chief Inspector Politiavdelingen +47 79 02 43 08
Pedersen, Trine Cleaner Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 00
Rennan, Arnt Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +4779024306
Sætermoen, Irene Police Chief Inspector Politiavdelingen + 47 79 02 43 20
Sagfossen, Berit Vice Governor Ledelsen +47 79 02 43 03
Saugstad, Linda Head of Archives Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 13
Stegarud, Hans Olav Senior Adviser Cultural Heritage Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 17
Tooming, Diana Senior Executive Officer Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 11
Vårdal, Henning Mechanic Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 72
Welle, Irene Police Chief Inspector Politiavdelingen + 47 79 02 43 29