Svalbardloven fra 1925 slår fast at "På Svalbard skal det være en sysselmann, som oppnevnes av Kongen". Sysselmann betyr høyeste offentlige tjenestemann og er en eldre norsk betegnelse for en offentlig tjenestemannsstilling.

Disse har vært sysselmenn på Svalbard:
2009 - 2015 Odd Olsen Ingerø
2005 - 2009 Per Sefland
2005 Sven Ole Fagernæs
2001 - 2005 Odd Olsen Ingerø
1998 - 2001 Morten Ruud
1995 - 1998 Ann-Kristin Olsen
1991 - 1995 Odd Blomdal
1986 - 1991 Leif Eldring
1982 - 1986 Carl A. Wendt
1978 - 1982 Jan S. Grøndahl
1974 - 1978 Leif Eldring
1970 - 1974 Frederik Beichmann
1967 - 1970 Stephen Stephensen
1963 - 1967 Tollef Landsverk
1960 - 1963 Finn Backer Midbøe
1956 - 1960 Odd Birketvedt
1945 - 1956 Håkon Balstad
1935 - 1941 Wolmar Marlow
1933 - 1935 Helge Ingstad (fullmektig)
1925 - 1933 Johannes Gerckens Bassøe