Staben ledes av assisterende sysselmann, og består av en juridisk rådgiver, en tolk i russisk, en reiselivsrådgiver, en beredskapsrådgiver og en kommunikasjonsrådgiver. Staben arbeider på tvers av de andre avdelingene og bistår dem ved behov.

Assisterende sysselmann utgjør påtalemyndigheten på Svalbard sammen med sysselmannen. Stabens oppgaver er blant annet håndtering av straffesaker, kontrakter og avtaler, høringsuttalelser, tolking til russisk, behandling av reiselivssaker og oppsyn med turistvirksomheten, mediehåndtering og annen kommunikasjon utad.