Sysselmannen utarbeider forvaltningsplaner for å sikre ulike miljøverdier, enten for verneområder eller for mer spesifikke arter og tema.

Forvaltningsplaner skal gi mer forutsigbarhet og gi brukerinteressene langsiktige rammer innenfor formålet med vernet. Planene som gjelder verneområder skal:

  • forklare verneforskriften
  • beskrive verneverdier og bruk
  • gi forvaltningsmål
  • gi retningslinjer for saksbehandling
  • avveie ulike interesser
  • prioritere tiltak 

Forvaltningsplanene er gyldige til de blir rullert – også når gyldighetsperiode er passert.

Godkjente forvaltningsplaner

Bjørnøya (2005-10)

Hopen (2007-11)

Forvaltningsplan for fredede bygninger i Ny-Ålesund

Forvaltningsplan for villrein

Nordaust- og Søraust-Svalbard naturreservater

Forvaltningsplaner under arbeid

Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker samt fuglereservatene på Svalbard

Sentral-Spitsbergen