Hopp til innhold

Forvaltning av verneområder

Verneforskriften for en nasjonalpark eller naturreservat angir hva som er tillatt og ikke tillatt i et verneområde. Men verneforskriften gir ofte et visst rom for skjønn. I den praktiske og daglige forvaltningen av verneområdene er det derfor behov for en forvaltningsplan som utdyper og konkretiserer verneforskriften.

En forvaltningsplan er altså et hjelpemiddel for forvaltningen, og skal gi både forvaltningen og brukerne forutsigbarhet og klargjøring av rammene for ulike aktiviteter. 

Forvaltningsplanen skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer for bruk av området, informasjon, vedlikehold og saksbehandling. Ved hjelp av forvaltningsplanen skal man også unngå tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldig for verneverdiene.  

Det er enten fastsatt, eller arbeides med, forvaltningsplaner for følgende verneområder:

Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen

Her kan du følge arbeidet med forvaltingsplanen. Referater fra møter i referansegruppa, ferdige dokumenter og rapporter vil bli lagt ut fortløpende.

Les mer «Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen»

Forvaltningsplan for Øst-Svalbard

Sysselmannen har utarbeidet forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater.

Les mer «Forvaltningsplan for Øst-Svalbard»