Sysselmannen på Svalbard disponerer blant annet to redningshelikoptre og et tjenestefartøy for å kunne utføre sine oppgaver på øygruppen.

Redningshelikoptre

Sysselmannen på Svalbard har inngått kontrakt med Lufttransport AS om drift av to redningshelikoptre. Helikoptrene er av typen Eurocopter Super Puma AWSAR. Begge helikoptrene er blant landets best utstyrte redningshelikoptre. De er tilpasset flyving i streng kulde, har lang rekkevidde, autohover, varmesøkende kamera, utstyr for nattflyging og av-isingsutstyr.

 

 Helikopter med redningsmann under en øvelse.

M/S Polarsyssel

Sysselmannen disponerer også tjenestefartøyet M/S Polarsyssel i perioden fra mai til desember. Det er Fafnir Offshore som eier båten, og den er godt teknisk utstyrt for operasjoner i arktisk farvann. M/S Polarsyssel er 89 meter lang, har isklasse, helikopterdekk og operasjonsrom for aksjonsledelse.

M/S Polarsyssel med helikopter på dekk.

Annet utstyr

Sysselmannen disponerer følgende utstyr:

  • to beltevogner  
  • snøskutere  
  • mindre inspeksjonsbåter  
  • tjenestehytter og drivstoffdepoter for helikopter
  • sambandsutstyr, inkludert basestasjoner som dekker store deler av de mest trafikkerte områdene på Svalbard.
  • redningsutstyr og personlig utstyr for operasjoner i felt
  • breredningsutstyr
  • oljevernutstyr

Politiavdelingens utrykningskjøretøy

Politiavdelingens utrykningskjøretøy, foto Arild Lyssand

Politiavdelingens utrykningskjøretøy.