Administrasjonsavdelingen ivaretar alle administrative funksjoner knyttet til blant annet personal, økonomi, plan og rapportering, post/arkiv, IT/telefoni og administrasjonsbygningen. Til avdelingen ligger også resepsjon/ publikumsmottak, koordinering av offisielle besøk, passutstedelse, avdelingskontor for trafikkstasjonen i Tromsø og sekretariatet for Svalbards miljøvernfond.