Hopp til innhold

Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Andersen, Aud Rådgiver reiseliv Staben +47 79 02 43 23
Arnesen, Vidar Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 22
Arntsen, Gustav Busch Rådgiver i natur- og artsforvaltning Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 56
Asak, Kurt Administrasjonssjef Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 01
Askholt, Kjerstin Sysselmann Ledelsen +47 79 02 43 02
Berg, Anne Silje Rådgiver Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 73
Bjørndal, Asle Rådgiver - økonomi Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 16
Carlsen, Terje Kommunikasjonsrådgiver Staben +47 79 02 43 25
Eriksen, Heidi Rådgiver - Svalbards miljøvernfond Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 51
Gorter, Anastasia Rådgiver - tolk i russisk Staben +47 79 02 43 26
Hamnevoll, Helle Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Staben + 47 79 02 43 31
Hansen, Lisbeth Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 09
Haugerud, Anders Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 32
Høgemark, Tale Synnøve Førstekonsulent Politiavdelingen + 47 79 02 43 14
Johnsen, Arve Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 10
Korsvoldlien, Edel Førstekonsulent Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 12
Kylling, Andrine Rådgiver i natur- og arealforvaltning Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 58
Lamo, Frede Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 49
Larsen, Håkon Rådgiver, forurensning Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 55
Loktu, Lise Rådgiver kulturminner Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 19
Lundin, Kjell Arne Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 07
Lutnæs, Gunhild Rådgiver naturforvaltning Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 18
Lutnæs, Paul Seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 21
Løvold, Martine Spesialrådgiver Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 60
Malmo, Ole Jakob Sysselmannsoverbetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 04
Markussen, Tommy Dahl Rådgiver IKT Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 28
Meland, Asgeir Rådgiver reiseliv Staben + 47 79 02 43 48
Michelsen, Nicholay Seniorrådgiver Politiavdelingen +47 79 02 43 43
Njå, Camilla Juridisk rådgiver Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 57
Nødset, Marion Lexau Førstekonsulent Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 15
Olsen, Espen Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 33
Pedersen, Trine Renholder Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 00
Rennan, Arnt Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 06
Rokkan, Atle Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 27
Rotneberg, Henrik Juridisk rådgiver Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 24
Rydland, Marius Rådgiver IKT Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 41
Sagfossen, Berit Assisterende sysselmann Ledelsen +47 79 02 43 03
Stegarud, Hans Olav Rådgiver kulturminneforvaltning - bygningsvern Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 17
Storvik, Nina Elisabeth Nerbø Arkivleder Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 13
Sætermoen, Irene Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 20
Toresen, Håkon Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 08
Tåsåsen, Olav Mekaniker Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 72
Wedege, Morten Miljøvernsjef Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 05
Welle, Irene Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 29
Åvangen, Kristin Konsulent Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 00