Hopp til innhold

Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Andersen, Aud Seniorrådgiver reiseliv Staben +47 79 02 43 23
Arnesen, Vidar Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 22
Arntsen, Gustav Busch Rådgiver i natur- og artsforvaltning Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 56
Askholt, Kjerstin Sysselmann Ledelsen +47 79 02 43 02
Austvik, Geir Sysselmannsbetjent Politiavdelingen
Berg, Anne Silje Rådgiver naturforvaltning Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 73
Bjørndal, Asle Seniorrådgiver - økonomi Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 16
Carlsen, Terje Kommunikasjonsrådgiver Staben +47 79 02 43 25
Eriksen, Heidi Rådgiver - Svalbards miljøvernfond Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 51
Grinaker Berle, Margrete Administrasjonssjef Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 01
Haavik, Thomas Rådgiver reiseliv Staben + 47 79 02 43 48
Hamnevoll, Helle Rådgiver samfunnssikkerhet Staben + 47 79 02 43 31
Hansen, Lisbeth Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 09
Haugerud, Anders Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 32
Henriksen, Ronny Seniorrådgiver miljø Miljøvernavdelingen + 47 90 75 38 34
Høgemark, Tale Synnøve Førstekonsulent Politiavdelingen + 47 79 02 43 14
Høiland, Jorunn Tove Førstekonsulent Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 12
Johnsen, Arve Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 10
Karlstad, Linda Juridisk rådgiver Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 57
Lamo, Frede Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 49
Larsen, Håkon Seniorrådgiver forurensning Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 55
Lehn, Ida Konsulent Administrasjonsavdelingen
Loktu, Lise Seniorrådgiver kulturminner Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 19
Lundin, Kjell Arne Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 07
Lutnæs, Gunhild Seniorrådgiver naturforvaltning Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 18
Lutnæs, Paul Seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 21
Løvold, Martine Spesialrådgiver Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 60
Malmo, Ole Jakob Sysselmannsoverbetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 04
Markussen, Tommy Dahl Seniorrådgiver IKT Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 28
Michelsen, Nicholay Seniorrådgiver Politiavdelingen +47 79 02 43 43
Olsen, Espen Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 33
Pedersen, Trine Renholder Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 00
Rennan, Arnt Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen +47 79 02 43 06
Rokkan, Atle Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 27
Rotneberg, Henrik Juridisk rådgiver Staben +47 79 02 43 24
Rydland, Marius Rådgiver IKT Administrasjonsavdelingen +47 79 02 43 41
Røysland, Trygve Rådgiver Miljøvernavdelingen
Sagfossen, Berit Assisterende sysselmann Ledelsen +47 79 02 43 03
Skjulestad, Jorunn Rådgiver - tolk i russisk Staben + 47 79 02 43 26
Snaprud, Ina Rådgiver kulturminnevern Miljøvernavdelingen + 47 79 02 43 17
Storvik, Nina Elisabeth Nerbø Arkivleder Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 13
Sætermoen, Irene Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 20
Teppen, Arild Snekker Miljøvernavdelingen + 47 79 03 43 59
Toresen, Håkon Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 08
Tåsåsen, Olav Mekaniker Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 72
Utsi, Anita Førstekonsulent Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 15
Vasstrand, Berit Seniorrådgiver arealplan Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 58
Wedege, Morten Miljøvernsjef Miljøvernavdelingen +47 79 02 43 05
Welle, Irene Sysselmannsførstebetjent Politiavdelingen + 47 79 02 43 29
Wergeland, Mathilde Sysselmannsbetjent Politiavdelingen
Åvangen, Kristin Føstekonsulent Administrasjonsavdelingen + 47 79 02 43 00