Kjerstin Askholt tiltrådte stillingen som Sysselmann på Svalbard 1.10.2015. Hun kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, en stilling hun har innehatt siden 2003.

Kjerstin Askholt er født i Oslo i 1962 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1988.

Tidligere har hun hatt ulike lederstillinger i Kriminalomsorgsavdelingen, bl.a. som underdirektør, avdelingsdirektør/administrativ seksjon og fungerende ekspedisjonssjef. Hun har vært ansatt som advokatfullmektig i Akademikernes Fellesorganisasjon og spesialkonsulent i Aust-Agder fylkeskommune.

Kjerstin Askholt gikk Forsvarets Høgskoles Sjefskurs våren 2011.