Den lokale reiselivsnæringen og Sysselmannen har utarbeidet et sett med "Svalbardvettregler". Disse beskriver hvordan myndighetene og reiselivsnæringen ønsker at besøkende på Svalbard skal ferdes:

  1. Kast ikke søppel i naturen. Etterlat ingen varige spor.
  2. Forstyrr ikke dyr og fugler. Husk at det er du som er gjesten.
  3. Plukk ikke blomster. Ta vare på mangfoldet.
  4. Ikke ødelegg eller fjern kulturminner. Alle spor etter menneskelig virksomhet fra før 1946 er fredete kulturminner.
  5. Det er forbudt å oppsøke eller tiltrekke seg isbjørn. Den kan være livsfarlig, men er også sårbar.
  6. Forlat ikke bosetningene uten egnet våpen og erfaring med hvordan du bruker det.
  7. Vis hensyn til andre.
  8. Ta kontakt med Sysselmannen dersom du skal på langtur på egen hånd. Det er meldeplikt for ferdsel over store deler av Svalbard.
  9. Sett deg inn i lover og regler for ferdsel og aktiviteter på Svalbard.
  10. I din og miljøets interesse anbefaler vi organiserte turer.

Den usynlige turist kan ingen være - men vi ser gjerne at du prøver.