Svalbardloven av 17. juli 1925 slår fast at Svalbard er en del av Kongeriket Norge. Norsk privatrett, strafferett og prosessrett gjelder på Svalbard når ikke annet er sagt. Andre lovbestemmelser gjelder bare når dette er særlig fastsatt. Innenfor enkelte områder kan Kongen  dessuten fastsette alminnelige forskrifter for Svalbard.

Loven gir også bestemmelser om blant annet administrasjon av Svalbard, og om eiendomsforholdene på øygruppen. Se lenke til loven i rammen til høyre.