I tillegg til de overordnede lovene som gjelder på Svalbard, er det mange forskrifter som regulerer virksomhet på øygruppen. Vi kan dele forskriftene i tre grupper: miljøvernforskrifter, verneforskrifter og andre forskrifter.

A. Miljøvernforskrifter

B. Verneforskrifter

C. Andre forskrifter