Hopp til innhold

Lover og forskrifter på Svalbard

Svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven (Lov 15. juni 2001 om miljøvern på Svalbard) samler miljøregelverket for øygruppen. Den inneholder regler om vern av områder, artsforvaltning (flora og fauna), kulturminner, arealplanlegging, forurensing og avfall, ferdsel og hytter.

Les mer «Svalbardmiljøloven»

Forskrifter som gjelder på Svalbard

I tillegg til de overordnede lovene som gjelder på Svalbard, er det mange forskrifter som regulerer virksomhet på øygruppen. Vi kan dele forskriftene i tre grupper: miljøvernforskrifter, verneforskrifter og andre forskrifter.

Les mer «Forskrifter som gjelder på Svalbard»

Svalbardloven

Svalbardloven av 17. juli 1925 slår fast at Svalbard er en del av Kongeriket Norge. Norsk privatrett, strafferett og prosessrett gjelder på Svalbard når ikke annet er sagt. Andre lovbestemmelser gjelder bare når dette er særlig fastsatt. Innenfor enkelte områder kan Kongen  dessuten fastsette alminnelige forskrifter for Svalbard.

Les mer «Svalbardloven»