Svalbards historie kan deles inn i perioder etter aktiviteten som var mest utbredt. Bildene under illustrerer alle periodene frem til moderne tid, med hvalfangst, russisk og norsk fangst, vitenskapelig forskning med ekspedisjoner og bergverksdrift.

Under hvalfangstperioden på 16-1700- tallet, var det på det meste  rundt 300 hvalfangskuter i Svalbards farvann.

Under hvalfangstperioden på 16-1700- tallet, var det på det meste rundt 300 hvalfangskuter i Svalbards farvann. (Foto: Skisse fra Fotheby's (1613).)


Under hvalfangstperioden på 16-1700- tallet, var det på det meste rundt 300 hvalfangskuter i Svalbards farvann.
Foto: Skisse fra Fotheby's (1613).

Fangstmann Hilmar Nøis hadde 38 overvintringer på Svalbard. Fangstasjonen Fredheim i Sassen var hovedstasjonen hans.

Fangstmann Hilmar Nøis hadde 38 overvintringer på Svalbard. Fangstasjonen Fredheim i Sassen var hovedstasjonen hans. (Foto: Sysselmannen på Svalbard. / Sysselmannen på Svalbard.)


Fangstmann Hilmar Nøis hadde 38 overvintringer på Svalbard. Fangstasjonen Fredheim i Sassen var hovedstasjonen hans.
Foto: Sysselmannen på Svalbard.

11. juli 1897 lettet Salomon August André sin ballong "Örnen" med Nordpolen som mål. Ballongen holdt seg i lufta bare noen få dager, og først i 1930 ble levningene etter ekspedisjonsmedlemmene funne på Kvitøya.

11. juli 1897 lettet Salomon August André sin ballong "Örnen" med Nordpolen som mål. Ballongen holdt seg i lufta bare noen få dager, og først i 1930 ble levningene etter ekspedisjonsmedlemmene funne på Kvitøya. (Foto: Foto: Norsk Polarinstitutts bildearkiv)


11. juli 1897 lettet Salomon August André sin ballong "Örnen" med Nordpolen som mål. Ballongen holdt seg i lufta bare noen få dager, og først i 1930 ble levningene etter ekspedisjonsmedlemmene funne på Kvitøya.
Foto: Norsk Polarinstitutts bildearkiv

Svenskhuset ved Kapp Thordsen har vært åsted for mineralutvinning, vitenskapelige oppdagelser og store tragedier. Vinteren 1872/73 døde 17 norske sjøfolk i huset. De var på en ufrivillig overvintring etterat fangstfartøyet hadde skrudd seg fast i isen. Alle døde av skjørbuk.

Svenskhuset ved Kapp Thordsen har vært åsted for mineralutvinning, vitenskapelige oppdagelser og store tragedier. Vinteren 1872/73 døde 17 norske sjøfolk i huset. De var på en ufrivillig overvintring etterat fangstfartøyet hadde skrudd seg fast i isen. Alle døde av skjørbuk. (Foto: Synnøve Haga / Synnøve Haga /Sysselmannen på Svalbard.)


Svenskhuset ved Kapp Thordsen har vært åsted for mineralutvinning, vitenskapelige oppdagelser og store tragedier. Vinteren 1872/73 døde 17 norske sjøfolk i huset. De var på en ufrivillig overvintring etterat fangstfartøyet hadde skrudd seg fast i isen. Alle døde av skjørbuk.
Foto: Synnøve Haga /Sysselmannen på Svalbard.

Det har vært drevet bergverksdrift mange steder på Svalbard. I Brucebyen i Billefjorden var det kulldrift på begynnelsen av 1900-tallet.

Det har vært drevet bergverksdrift mange steder på Svalbard. I Brucebyen i Billefjorden var det kulldrift på begynnelsen av 1900-tallet. (Foto: Halvard R. Pedersen / Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard)


Det har vært drevet bergverksdrift mange steder på Svalbard. I Brucebyen i Billefjorden var det kulldrift på begynnelsen av 1900-tallet.
Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard

Gamle Longyearbyen på begynnelsen av 1900-tallet.

Gamle Longyearbyen på begynnelsen av 1900-tallet. (Foto: Norsk Polarinstitutts bildearkiv. )


Gamle Longyearbyen på begynnelsen av 1900-tallet.
Foto: Norsk Polarinstitutts bildearkiv.