Fra 5. februar har OEP gått over til eInnsyn. Her ligger journalen til de fleste store forvaltningsorgan i Norge samlet. Herfra kan du søke opp og bestille innsyn i de dokumenter du ønsker å lese. Offentlig journal for Sysselmannen på Svalbard blir lagt ut hver fredag. I henhold til offentlighetsloven har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov.

Offentlig journal fra før 1.3.2013

Den gamle journalen er fremdeles tilgjengelig fra kalenderen under. Hvis du ønsker innsyn i disse eldre dokumentene, send en e-post til firmapost@sysselmannen.no og inkluder referansenummeret til dokumentene du ønsker å se på.

 

Offentlig journal 2012
06.07.2012 03.08.2012 07.09.2012 05.10.2012 02.11.2012 07.12.2012
13.07.2012 10.08.2012 14.09.2012 15.10.2012  07.11.2012 14.12.2012
20.07.2012 17.08.2012 21.09.2012  19.10.2012 16.11.2012 21.12.2012 
27.07.2012 24.08.2012 28.09.2012  25.10.2012 23.11.2012  
  31.08.2012     30.11.2012  

 

Offentlig journal 2013
04.01.2013

01.02.2013 

                                                                      
11.01.2013  08.02.2013        
18.01.2013  15.02.2013        
25.01.2013  25.02.2013