Sysselmannen på Svalbard leverer sin offentlige journal til eInnsyn. Herfra kan du søke opp og bestille innsyn i de dokumenter du ønsker å lese. Offentlig journal for Sysselmannen på Svalbard blir lagt ut hver fredag. I henhold til offentlighetsloven har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov.