Sikkerheten på turen er først og fremst ditt eget ansvar, og det forventes at du har nødvendig kompetanse og egnet utstyr dersom du skal ferdes på egen hånd.

 

Det er spesielle forhold på Svalbard, og mange potensielle farer som stiller store krav til deg og utstyret ditt. De klimatiske forholdene med hurtig omskiftende vær, streng kulde og manglende sikt, er blant forholdene som kan gi store utfordringer (se tabell over effektiv temperatur ved ulik vindstyrke og lufttemperatur).

Ferdsel på isbreer og til havs krever også spesiell kompetanse. Sysselmannen stiller enkelte krav til utstyret for at turopplegget skal bli godkjent. Du må blant annet ha med deg egnet våpen og ammunisjon til beskyttelse mot isbjørn. Som egnet våpen regnes rifle beregnet på storviltjakt, kaliber .308 Win eller grovere. I tillegg må du ha med deg nødpeilesender dersom du skal utenfor Forvaltningsområde 10. Du kan lese mer om de spesielle forholdene på Svalbard i brosjyren " Sikkerhet på Svalbard".

Isbjørnsikring

Isbjørnen er et av verdens største rovdyr og kan være svært farlig for mennesker. Den kan dukke opp overalt på Svalbard, både sommer og vinter. Dersom en isbjørn skulle dukke opp, er det viktig å holde god avstand slik at du unngår å havne i en kritisk situasjon. Skulle dette likevel skje, er det lov å skyte isbjørn i nødverge. For å beskytte deg mot isbjørnangrep må du ha rifle og erfaring med å bruke den. I tillegg trenger du skremmemidler som for eksempel signalpistol eller signalpenn med knallskudd. Isbjørnen er det dyret på Svalbard som flest folk er opptatt av. Dette gjør at mange ønsker å se bjørnen, men svalbardmiljøloven setter strenge grenser for hvordan man kan oppføre seg:

I §30 står det: "Det er forbudt å lokke til seg, mate, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.”

I § 30a står det: "Enhver som ferdes utenfor bosettinger, med unntak for tilreisende og fastboende som er med i organisert turopplegg, plikter å ha kunnskap om sikring mot isbjørnangrep. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå fare for angrep fra isbjørn og for å kunne avverge et slikt angrep uten å skade eller avlive dyret. Enhver som ferdes utenfor bosettinger, med unntak av tilreisende og fastboende som er med i organisert turopplegg, skal ha egnede midler for skremming og jaging av isbjørn." Åpenbare brudd på denne bestemmelsen kan straffes med bøter og betinget fengsel.

Nødpeilesender

For å kunne varsle hurtig i en nødsituasjon, stilles det krav om at du har med nødpeilesender. Den kan slås på dersom det er fare for liv eller helse og vil utløse en redningsaksjon. Nødpeilesenderen sender signaler via satellitter til redningssentralen, men signalene kan også registreres fra fly og håndholdte mottakere på bakken. Signalene gir nøyaktige opplysninger om posisjonen din, noe som gir redningstjenesten mulighet til å nå raskt frem slik at du får hjelp. En hurtig lokalisering av ulykkesstedet sparer redningstjenesten for både tid, ressurser og risiko. Satellittelefon kan være et svært nyttig supplement til nødpeilesender, men er ingen erstatning.

Leie av våpen

Informasjon om leie av våpen på Svalbard finner du her: Regler for leie av våpen

Sikkerhet i forhold til brefronter

Minimumsavstand til og informasjon om kalvende breer på Svalbard finner du i boksen til høyre. 

Seilturer

For deres egen sikkerhet anbefaler Sysselmannen at båten er utstyrt med AIS sender/mottaker, VHF-radio (utgangseffekt >25 W), iridiumtelefon og tilstrekkelig antall redningsdrakter samt redningsflåte. Vær oppmerksom på at drivisen veldig raskt kan påvirke deres muligheter for å manøvrere båten. Søk informasjon fra erfarne seilere før dere starter på en slik seilas. Dere vil finne mer informasjon om isens utbredelse her; http://retro.met.no/kyst_og_hav/iskart.html samt værvarsel her; http://www.yr.no/sted/Norge/Svalbard/Spitsbergen/ . Husk at værvarselet kan endres på få timer.