For å ivareta miljø og sikkerhet gjelder det spesielle regler dersom du skal overnatte i telt utenfor regulerte teltplasser.

For å unngå skader på vegetasjonen skal telt som hovedregel plasseres på underlag som ikke har vegetasjonsdekke. Bål skal heller ikke etableres på vegetasjonsdekket mark. Telt må plasseres mer enn 100 meter fra fredete kulturminner og hytter. Etter oppholdet skal teltplassen ryddes slik at det ikke er synlige spor etter oppholdet. Dette innebærer også å legge tilbake stein og stokker brukt til bardunering eller sitteplasser og fjerne eventuelle spor etter bål. Helst bør bål plasseres i flomålet slik at alle spor vaskes bort.

Husk isbjørnsikring

Skal du telte på Svalbard har du plikt til å sette deg inn i informasjon om isbjørn og isbjørnsikring. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå konfrontasjoner med isbjørn og det skal være egnede våpen og skremmemidler lett tilgjengelig i leiren.

Dersom du planlegger telting lengre enn én uke på samme sted, må du gi melding til Sysselmannen. Les mer om reglene for telting i Leirforskriften, og om sikkerhet ved telting i brosjyren " Sikkerhet på Svalbard" (PDF-fil).

Hytter

Rundt om på øygruppen står det mange hytter. Noen er forfalne, andre vedlikeholdes som nødhytter eller er private fritidshytter. Bortsett fra i nødsfall, er det ikke anledning til å benytte hytter uten å ha innhentet tillatelse.