Hopp til innhold

Ut på tur

Planlegger du en tur på Svalbard, er det spesielle regler og lokale forhold du må være oppmerksom på. Du må også være oppmerksom på at det er ulike regler og forhold som gjelder for tilreisende, fastboende, turoperatører og forskere.

Til deg som skal på en lengre privat tur eller ekspedisjon på Svalbard/skal seile til Svalbard

Dersom du planlegger en tur på egen hånd utenfor Forvaltningsområde 10 eller skal seile til Svalbard, har du melde- og forsikringsplikt og må kontakte Sysselmannen på Svalbard ved å sende en e-post til firmapost@sysselmannen.no.

Se kart over Forvaltningsområde 10

Sett deg inn i lokalt regelverk, spesielt miljøregelverket og de sikkerhetsmessige forholdene. Les resten av informasjonen i rammen til høyre.

Til deg som skal på en kortere privat arrangert tur

Dersom du planlegger en tur på egen hånd innenfor Forvaltningsområde 10, trenger du ikke å kontakte Sysselmannen på Svalbard. Les resten av informasjonen i rammen til høyre nøye, men se bort fra melde- og forsikringsplikten som ikke gjelder innenfor Forvaltningsområde 10. Se kart over Forvaltningsområde 10 nederst på denne siden. Skal du f.eks. overnatte eller slå leir på nordsiden av Isfjorden er du utenfor område 10, og er derfor underlagt meldeplikt. Sett deg inn i lokalt regelverk, spesielt miljøregelverket og de spesielle sikkerhetsmessige forholdene.

Til deg som bare skal til Longyearbyen/være med på organisert tur

Dersom du bare skal oppholde deg i bosetningene og eventuelt være med på aktiviteter arrangert av en turoperatør, trenger du ikke å kontakte Sysselmannen på Svalbard. Du trenger heller ikke lese resten av informasjonen i rammen til høyre. Ta kontakt med den lokale turistinformasjonen, Visit Svalbard, som gir generell informasjon om Svalbard, overnatting, aktiviteter m.m.

Våpen

På grunn av isbjørnfaren på Svalbard skal alle som beveger seg utenfor bosettingene ha egnede midler til skremming og jaging av isbjørn. Vi anbefaler også å ha med skytevåpen.

Les mer «Våpen»

Telting og leirslaging

For å ivareta miljø og sikkerhet gjelder det spesielle regler dersom du skal overnatte i telt utenfor regulerte teltplasser.

Les mer «Telting og leirslaging»

Utstyr og sikkerhet

Sikkerheten på turen er først og fremst ditt eget ansvar, og det forventes at du har nødvendig kompetanse og egnet utstyr dersom du skal ferdes på egen hånd.

Les mer «Utstyr og sikkerhet»

Spor i naturen

Bålrester, latriner, varder og andre spor i naturen skal ikke etterlates.

Les mer «Spor i naturen»

Melde- og forsikringsplikt for tilreisende

Dersom du skal på tur på egen hånd utenfor Forvaltningsområde 10, har du melde- og forsikringsplikt til Sysselmannen på Svalbard.

Les mer «Melde- og forsikringsplikt for tilreisende»

Ferdselsrestriksjoner

Det er satt høye mål for bevaringen av naturmiljøet og kulturminnene på Svalbard. Derfor er det innført ulike reguleringer på ferdselen.

Les mer «Ferdselsrestriksjoner»