Sysselmannen vil ha oversikt over alle hunder på Svalbard. Vi ber derfor alle gi beskjed når hunder bytter eier, dør eller flytter til fastlandet. Send e-post til firmapost@sysselmannen.no

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen. Dette gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg er det rabies på Svalbard, mens fastlandet er rabiesfritt.

Det er forbudt å innføre levende pattedyr og fugler til Svalbard, men Mattilsynet kan gi tillatelse til innførsel av hund. Forskriften som regulerer innførsel til Svalbard heter «Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard.» Les forskriften her.

Utførsel av kjæledyr fra Svalbard til fastlandet reguleres av Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften). Les forskriften her.

Hund til Svalbard

For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet. Forventet saksbehandlingstid er 3 uker og søknad må være mottatt hos Mattilsynet seinest 4 uker før avreise om du skal være sikker på å få svar i rett tid. Send søknad med kopi av hundepass med vaksineringer og blodprøvekontroll til postmottak@mattilsynet.no

Følgende krav må være oppfylt om du skal ta hunden din med til Svalbard:

 • Hunden skal følges av et hundepass evt. helsesertifikat.
 • Hunden skal være identitetsmerket med mikrochip. Tatovering godtas dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011. Hunden skal være ID-merket før den får rabiesvaksinering. Identitetsnummeret skal være oppgitt i veterinærattester og alle originale dokumenter.
 • Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling. Vaksinasjon mot rabies må gis når hunden er minst 12 uker gammel. Hunder som befinner seg i områder med økt risiko for rabiessmitte kan bli anbefalt vaksinering også før 12 ukers alder. Denne erstatter ikke vaksineringen som skal skje etter 12 ukers alder.  Hunden kan ikke overføres til Svalbard før vaksinen er gyldig etter 21 dager .
 • For hunder som skal reise mellom fastlandet og Svalbard stilles det krav om blodprøvekontroll. Du må sørge for at det blir tatt blodprøve av hunden din for å dokumentere tilfredsstillende beskyttelse mot rabies før innreise til Svalbard dersom hunden skal kunne returnere til fastlandet før det er gått 3 måneder. Om blodprøvekontroll blir utført etter ankomst til Svalbard, vil det være en venteperiode på 90 dager fra det tidspunktet blodprøven viste tilfredsstillende antistoffnivå, før hunden kan reise ned til fastlandet igjen. Blodprøvekontroll kan tidligst tas 30 dager etter grunnvaksinering.
 • Mattilsynet setter dessuten krav om at hunden skal ha gyldig vaksine mot valpesjuke og at den er behandlet mot ektoparasitter (lopper, flått og lus) før overføring til Svalbard. Parasittbehandlingen skal foretas fra 1-21 dager før overføring og attesteres av veterinær. Kravene er satt for å sikre at en eventuell dispensasjon som gis fra forbudet mot å ta dyr til Svalbard ikke skal øke den dyrehelsemessige risikoen. Dette gjelder både for de dyr som allerede er på Svalbard og for dem som er på fastlandet når din hund eventuelt skal føres tilbake.
 • Hund, pass/ helsesertifikat, og innførselstillatelse skal framvises på Svalbard lufthavn ved ankomst. Widerøe Ground Handling AS utfører kontrollen. Ta kontakt med servicesenteret og ha dokumentene klare.
 • Dersom du kommer med båt, må du komme til Sysselmannskontoret for kontroll. Ta med hund, hundepass, og innførselstillatelse.

Hund fra Svalbard

Det er ikke krav om skriftlig tillatelse for å ta med hund fra Svalbard til fastlandet, men alle hunder skal kontrolleres før de kommer inn i Schengenområdet.Reisende fra Svalbard kan ankomme fastlandet via Tromsø Lufthavn eller Gardermoen. Det er også mulig å ankomme fastlandet med båt via Tromsø havn eller Bodø havn. Ved ankomst skal hunden kontrolleres av Tollvesenet eller Mattilsynet. Du som eier må uoppfordret vise fram hunden og passet/ sertifikatet, og dokumentere at:

 • Hunden er identitetsmerket.
 • Hunden er grunnvaksinert og eventuelt revaksinert mot rabies i overensstemmelse med vaksineprodusentens anbefaling.
 • Det er tatt blodprøve av hunden tidligst 30 dager (og senest gyldighetsdato for rabiesvaksinasjonen) etter vaksinasjonen mot rabies. Analyse ved godkjent laboratorium må vise et nivå antistoff mot rabiesvirus som er minimum 0,5 IE/ ml. Valper skal være 12 uker eller eldre når vaksinen som danner utgangspunkt for testing, settes.
 • Dokumentasjon på tilfredsstillende blodprøvekontroll. Autorisert veterinær skal dokumentere blodprøvekontroll som viser tilfredsstillende antistoffnivå i hundens pass. Dersom blodprøvekontroll utføres på Svalbard, vil det være en venteperiode på 90 dager etter positiv test før det er mulig å ta hunden til fastlandet.
 • Hunden skal behandles mot echinococcose (eg. Echinococcus multilocularis/"revens lille bendelorm") 24 – 120 timer (1 - 5 dager) før avreise, og behandlingen skal attesteres i passet av autorisert veterinær.
 • Hunder født på Svalbard uten hundepass trenger helsesertifikat som er utstedt av Mattilsynet tidligst 10 dager før avreise.

Vær oppmerksom på at flyselskapene kan ha egne regler for å ha med kjæledyr på flyene. Kontakt flyselskapet for informasjon.

 NB!

Ved ankomst til fastlandet skal du gå på rødt gjennom tollen og uoppfordret vise frem hunden og hundens pass/ helsesertifikat til Toll eller Mattilsynet.

Skal du til Tromsø Lufthavn eller ankommer med båt, bør du melde fra til Mattilsynet 48 timer i forvegen for å unngå unødvendig ventetid. Ring 22 40 00 00 evt. send melding til postmottak@mattilsynet.no

Ingen forhåndsvarsling er nødvendig ved ankomst til Gardermoen.

 Katt og ilder

Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. 

 Burfugl, kanin og smågnagere

Det kreves ikke spesiell tillatelse for å ta med burfugl, kanin og smågnagere fra Norge og Sverige, og burfugl fra Finland. Disse dyra må likevel følges av et identifikasjonsdokument som er utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet.

Om du bryter betingelsene for innførsel av dyr til Svalbard, får det konsekvenser for deg og ditt dyr.

Regelverket er til for å beskytte både mennesker og dyr mot alvorlige smittsomme sykdommer. Kravene er absolutte. Om du bryter disse vil Mattilsynet heretter vurdere å anmelde deg. Har du tatt et dyr til Svalbard uten nødvendig godkjenning, vil Mattilsynet også sette krav om at dyret forlater Svalbard snarest mulig. Dette vil kunne skje ved:

 • Umiddelbar retur uten at dyret i mellomtiden forlater flyplassterminalen. Dyret vil i så fall kunne returnere uten restriksjoner på fastlandet.
 • Retur etter et kortere opphold på Svalbard. Dyret må i så fall gjennom en 4 måneders karantene på fastlandet. I Norge har vi karantenestasjon på Airpet karantenestasjon ved Gardermoen.
 • Avliving av dyret.

Hundehold på Svalbard

 • Hunden skal ikke stå på kjetting uten kontinuerlig tilsyn, men holdes i hundegård eller i familiebolig.
 • Dyrevelferdsloven gjelder på Svalbard og hold av hund må tilfredsstille kravene i loven.