På denne siden ligger det data for nedlasting til GPS, samt temakart for Svalbard. Topografiske kart for Svalbard er det Norsk Polarinstitutt som produserer, disse ligger ikke på Sysselmannens sider.

GPS-data

GPS-data ligger som GPX-filer. Dette er et standardformat for utveksling av GPS-data. Nedlastbare GPS-data:

Filene kan hentes opp i MapSource, OziExplorer, Basecamp og andre gps-administreringsprogram. Filene må lagres på lokal datamaskin og pakkes ut. Bruk det filformatet din GPS kan bruke. I noen av zip-filene ligger ei LesMeg.txt-fil med kort informasjon om bruk og installasjon av filene.

Vær klar over at kystkontur kan være forenklet i disse filene. Dette er gjort for ikke å bruke opp minnet i standard GPS-er.

NB. Internet Explorer kan fungere dårlig for nedlasting, bruk heller f.eks. Google Crome

Temakart (pdf-filer)

Temakartene er delt opp i følgende kategorier:

  • Ferdselsrestriksjoner til fots og med skuter - viser områder med ferdselsrestriksjoner på Svalbard. 
  • Jakt- og fangstkart - viser områder det er lov å jakte og fangste på Svalbard.
  • Naturvernområder- viser temakart for alle naturvernområder på Svalbard.  For deler av disse verneområdene er det ferdselsforbud hele eller deler av året. Ferdselsforbud er angitt med rød skrift. Se ellers www.naturbase.no for informasjon om naturvernområdene på Svalbard.

 Ferdselsrestriksjoner

Jakt- og fangstkart

Naturvernområder

Nasjonalparker

Verneområdene på Svalbard (oversiktskart)

- Nordaust-Svalbard naturreservat (se oversiktskart)
- Søraust-Svalbard naturreservat (se oversiktskart)
- Sør-Spitsbergen nasjonalpark (se oversiktskart)
- Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark (se oversiktskart)
- Forlandet nasjonalpark (se oversiktskart)

Geotopvern

Naturreservat

Fuglereservat 

Kulturminneområder med ferdselsforbud (gjelder hele året)

Andre nyttige Svalbardkart