Svalbards miljøvernfond har gitt tilsagn om totalt 22 millioner kroner til miljøvernprosjekter i 2017.

Våren 2017 ble det tildelt 13 millioner kroner, mens høsten ble det tildelt 8,8 millioner kroner