Svalbards miljøvernfond foretar tildeling av støtte to ganger årlig, vår og høst.

I perioden 2007 - våren 2017 har Svalbards miljøvernfond foretatt 20 tildelingsrunder og støttet 540 prosjekter med samlet 119 millioner kroner.

Oversikt over søknader og tildeling er tilgjengelig for hver enkelt tildelingsrunde.