Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes.

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 306 treff


Slaktevekter ‑ jegerdata gir ny kunnskap

Reinsjegernes rapportering av slaktevekter gir viktig kunnskap til forvaltning og forskning.


Nå avfallskomprimator på plass i Ny-Ålesund

Dette har ført til at en igjen får komprimert restavfallet slik at det ikke tar opp for mye plass til lagring både lokalt og på båten på vei til fastlandet.


Pomor archaeology on Edgeoya

Russian walrus hunters, the Pomors, arrived in Svalbard in the 18th century. What was their impact on Edgeøya?


Solcelleanlegg til referansestasjon

Kongsberg Satellite Services AS avd SvalSat har re-etablere en referansestasjon ved "Linken" på Hiortfjell og har brukt solceller som et viktig supplement til energi på referansestasjonen.


Miljøvennlig energiforsyning i Longyearbyen

Prosjektet har hatt som hovedformål å arrangere et seminar om fremtidens energisituasjon.


Fornybar energi på Farmhamna fangststasjon

Farmhamna er en fangststasjonen på vestkysten av Spitsbergen i Forlandssundet. På stasjonen drives næringsfangst hele året


Overvåking av muslinger ved hjelp av biosensorer

Hensikten med prosjektet har vært å prøve ut en ny metode for overvåking av sjødyr i arktiske strøk.  


Arktiske naturopplevelser for barn og familier

Hensikten med prosjektet har vært å utviklebærekraftige, holdningsskapende naturopplevelser for barn, ungdom og familier.


Nye informasjonsskilt i Ny-Ålesund

De nye skiltene forteller om freda bygg, vitenskapelige stasjoner og natur, og har et design som passer inn i natur- og kulturmiljøet i Ny-Ålesund.


Den russiske overvintringsfangsten

Til sammen 1001 gjenstander fra 10 ulike fangststasjoner har gjennom prosjektet blitt katalogisert, lettere konservert og gjort tilgjengelig på digitaltmuseum.no og europeana.no.