Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes.

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 301 treff


Fornybar energi på Farmhamna fangststasjon

Farmhamna er en fangststasjonen på vestkysten av Spitsbergen i Forlandssundet. På stasjonen drives næringsfangst hele året


Overvåking av muslinger ved hjelp av biosensorer

Hensikten med prosjektet har vært å prøve ut en ny metode for overvåking av sjødyr i arktiske strøk.  


Arktiske naturopplevelser for barn og familier

Hensikten med prosjektet har vært å utviklebærekraftige, holdningsskapende naturopplevelser for barn, ungdom og familier.


Nye informasjonsskilt i Ny-Ålesund

De nye skiltene forteller om freda bygg, vitenskapelige stasjoner og natur, og har et design som passer inn i natur- og kulturmiljøet i Ny-Ålesund.


Den russiske overvintringsfangsten

Til sammen 1001 gjenstander fra 10 ulike fangststasjoner har gjennom prosjektet blitt katalogisert, lettere konservert og gjort tilgjengelig på digitaltmuseum.no og europeana.no.


Registrering av gjenstander Ny-Ålesund museum

Prosjektet har vært med på å sikre historiske gjenstander som en del av Ny-Ålesunds kultur- og driftskultur både innenfor industri som forskning.


Videodokumentasjon av Longyearbyens historie

Longyearbyens historie er nå dokumentert gjennom 29 korte filmer.


Skisse til kyststi

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) har utarbeidet en beskrivelse av kyststien med attraksjoner, eksisterende og foreslått infrastruktur.


Miljøgifter på Svalbard - oppdatert status og tidstrender

Målsetningen med prosjektet har vært å studere tidstrender for en rekke miljøgifter i sedimentkjerner fra Ellasjøen på Bjørnøya.


Aktiv i friluft

Prosjektet Aktiv i friluft jobber med friluftsaktiviteter og tilbud til hele Longyearbyens befolkning, med særlig vekt på nye grupper og småbarnsfamilier.