Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 378 treff


Wilderness perceptions and practice in tourism

The project provides an insight to wilderness perceptions within tourism industry on Svalbard. Detailed understanding of the perceptions of tourists and guides offers an opportunity for tour production, marketing strategies and tourism management in general.


Restaurering kjøkkenvinduer - sykestuen i Hiorthhamn

Gamle sykehuset på Hiorthhamn er en vernet bygning som i 2017 var hundre år gammel. Nå er vinduene restaurert med støtte fra Svalbards miljøvernfond.


Mulighetsstudie for grønnsaksproduksjon i Longyearbyen

Det vil være mulig å produsere mer urter og bladgønnsaker på Svalbard, og til en kostnad som kan konkurrere med importerte varer


Innkjøp av sambruksutstyr

Nytt utstyr til Camp Svalbard


Friske fraspark 2 - reiselivskonferanse høst 2018

27.-29. november 2018 gjennomførte Visit Svalbard en 2-dagers reiselivskonferanse i Longyearbyen, «Friske fraspark», med fokus på turisme, næringsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette var andre gang Friske fraspark ble gjennomført.


Svalbardrypenes jaktstatistikk

Prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk» har hatt som mål å avdekke årsakene til at fellingstall fra jaktstatistikk viser andre trender for bestandsutviklingen enn overvåkingsdata for svalbardrype.


Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget

I rapporten «Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn: Verneverdi og forvaltning» heter det at «Tilstandsvurdering og forfallshemmende tiltak prioriteres framfor arbeid med å frede Gruve 6». For å følge opp ansvaret har Store Norske engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Multiconsult ASA til å foreta en verne- og tilstandsanalyse av den delen av daganlegget til Gruve 6 som er fredet, det vil si den delen som ligger nede i dalen.


Svalbard Beach Litter Deep Dives

Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis  den største kilden til marin forsøpling på Svalbard.


3D Reconstruction of Advent City

Today, the former English mining settlement of Advent City in Adventfjorden, Svalbard, is in ruins. Many of its buildings still exist at nearby Hiorthhamn in their original state.


Reparasjon av taubanebukker i Longyearbyen

Det er nå utarbeidet en manual for reperasjon og vedlikehold av taubanebukkene i Longyearbyen.