Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes.

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 284 treff


Arbeidermesse vest - sikringstiltak

Sweco har på oppdrag for Sverdrupbyen AS utarbeidet en rapport som beskriver mulige løsninger for sikring av vegg og bygning mot betydelig jordtrykk.


Sertifisering av Svalbard Museum som Miljøfyrtårn

Svalbard Museum ble miljøfyrtårnsertifisert 18. mai 2017.


Klimaeffekter på svalbardreinens kalvingstidspunkt

Fødselstidspunktet hos svalbardrein har stor innvirkning på både vekstvilkår og overlevelsesevne for avkommet.


Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og bunnorganismer er kartlagt i områdene Adventfjorden, Kongsfjorden og Breibogen.


Adventfjorden - modellsystem for klimaendring

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om sesong- og årsvariasjon innen det arktiske systemet og hvordan havklimaet påvirker artssammensetningen.


Restaurering av lokomotivet i Ny-Ålesund

Både lokomotivet og vognene er ferdig restaurerte og tilbake på plass i Ny- Ålesund.


Vedlikehold av det gamle bakeriet og messe på Hiorthamn

Det er satt inn varevinduer i fire vinduer i den fredede bygningen.


Geoecological analysis in coal mining settlements

The effects of coal mining activities on the Arctic environment have been quantified in the areas of Longyearbyen and Barentsburg.


Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen

Prosjektet har gitt økt kunnskap om mulige løsninger på fremtidig avfallshåndering.


El-bil i Arktis

Prosjektet konkluderer med at Longyearbyen er som skapt for el-bil!