Svalbard Museum ble miljøfyrtårnsertifisert 18. mai 2017.

Longyearbyen profilerer seg som en bærekraftig destinasjon og Svalbards Museum ønsker å bidra gjennom å minske belastningen på miljøet i sin drift. Prosessen har gitt de ansatte større bevissthet i miljøarbeidet, det er satt mål om forbedringer og kommet på plass gode systemer. Les mer i vedlagte sluttrapport.

Svalbards miljøvernfond gratulerer med status som Miljøfyrtårn!