27.-29. november 2018 gjennomførte Visit Svalbard en 2-dagers reiselivskonferanse i Longyearbyen, «Friske fraspark», med fokus på turisme, næringsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette var andre gang Friske fraspark ble gjennomført.

Friske fraspark ble en møteplass for kunnskapsdeling, innsikt og kompetanse – som er viktige byggesteiner i en miljøvennlig og fremtidsrettet reisemålsutvikling.

Partnere for Friske fraspark var AECO, Svalbard Næringsforening, Longyearbyen lokalstyre og UNIS. Programkomiteen besto av representanter for disse organisasjonene og programmet ble utviklet i fellesskap.

Friske fraspark samlet vel 120 deltakere, inkluderer 30 innledere og arrangører. Deltakerne var en sammenstning av både lokale og tilreisende gjester, fra næringsliv, forvaltning, forskning og politikk.