Hensikten med prosjektet har vært å utviklebærekraftige, holdningsskapende naturopplevelser for barn, ungdom og familier.

Med barnevennlige polarhunder, spesialtilpassede sleder, en arktisk feltstasjon i Bolterdalen og bistasjoner i snø (iglo) innen kort rekkevidde, har AHT i tett samarbeid med Naturveiviser AS og Espen Prestbakmo (Troms Friluftsråd) våren 2017 utviklet turer som skaper sterke, autentiske og holdningsskapende naturopplevelser for barn og familier.

Utvikling av dobbeltsleder der 2 kan kjøre sleden samtidig og bygging av igloer som står ute i terrenget har vist seg å være en suksess for barnefamilier på tur på Svalbard.

Prosjektet har fått støtte fra Svalbards miljøvernfond.