Trust Arktikugol har utgitt en russisk oversettelse av Thor Bjørn Arlovs bok "Svalbards historie".

Boka ble lansert i Moskva og er trykket i et opplag på 3000 eksemplarer.


Thor Bjørn Arlov presenterer "Svalbards historie" i Biblio-Globus i Moskva. Foto: Trust Arktikugol.

Boka får kjøpt både på Svalbard og i Russland.

Les mer om arbeidet med boka i vedlagte sluttrapport og artikkel (russisk).