Hopp til innhold

Friske fraspark 2 - reiselivskonferanse høst 2018

27.-29. november 2018 gjennomførte Visit Svalbard en 2-dagers reiselivskonferanse i Longyearbyen, «Friske fraspark», med fokus på turisme, næringsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette var andre gang Friske fraspark ble gjennomført.

Les mer «Friske fraspark 2 - reiselivskonferanse høst 2018»

Svalbardrypenes jaktstatistikk

Prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk» har hatt som mål å avdekke årsakene til at fellingstall fra jaktstatistikk viser andre trender for bestandsutviklingen enn overvåkingsdata for svalbardrype.

Les mer «Svalbardrypenes jaktstatistikk»

Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget

I rapporten «Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn: Verneverdi og forvaltning» heter det at «Tilstandsvurdering og forfallshemmende tiltak prioriteres framfor arbeid med å frede Gruve 6». For å følge opp ansvaret har Store Norske engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Multiconsult ASA til å foreta en verne- og tilstandsanalyse av den delen av daganlegget til Gruve 6 som er fredet, det vil si den delen som ligger nede i dalen.

Les mer «Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget»

Svalbard Beach Litter Deep Dives

Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis  den største kilden til marin forsøpling på Svalbard.

Les mer «Svalbard Beach Litter Deep Dives»

 
Vis mer