Hopp til innhold

Arbeidermesse vest - sikringstiltak

Sweco har på oppdrag for Sverdrupbyen AS utarbeidet en rapport som beskriver mulige løsninger for sikring av vegg og bygning mot betydelig jordtrykk.

Les mer «Arbeidermesse vest - sikringstiltak»

Klimaeffekter på svalbardreinens kalvingstidspunkt

Fødselstidspunktet hos svalbardrein har stor innvirkning på både vekstvilkår og overlevelsesevne for avkommet.

Les mer «Klimaeffekter på svalbardreinens kalvingstidspunkt»

Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og bunnorganismer er kartlagt i områdene Adventfjorden, Kongsfjorden og Breibogen.

Les mer «Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard»

Adventfjorden - modellsystem for klimaendring

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om sesong- og årsvariasjon innen det arktiske systemet og hvordan havklimaet påvirker artssammensetningen.

Les mer «Adventfjorden - modellsystem for klimaendring»

 
Vis mer