Norsk Polarinstitutt i samarbeid UNIS og NINA arrangerer et seminar om svalbardrein den 31. oktober til 2. november 2017 på UNIS i Longyearbyen.

Seminaret skal oppsummere kunnskap, avdekke kunnskapshull og diskutere hva som er de viktigste forskningsspørsmålene på kort og lang sikt når det gjelder svalbardreinen, dens leveområder og interaksjoner med tundraøkosystemet.

Seminaret er støttet av Svalbards miljøvernfond.

Deler av seminaret er åpent for alle. Alle foredragene vil foregå på engelsk, les mer her: http://www.npolar.no/no/hendelser/2017/10-24-reinsdyrseminar-svalbard.html