Svalbards befolkning inviteres til markering av 10-årsjubileet i Longyearbyen 6-11. juni.

I perioden 2007-2017 har Svalbards miljøvernfond tildelt over 100 millioner kroner til over 500 ulike miljøprosjekter. Dette er vi stolte av! Fondet er et unikt virkemiddel i norsk miljøvernforvaltning og gjør at vi sammen kan bidra i arbeidet med å ta vare på den fantastiske naturen og de spesielle kulturminnene på Svalbard. 

I jubileumsuka vil fondet vise fram noen av de mange prosjektene som har fått støtte. På de to foredragskveldene i kulturhuset kan du bli faglig oppdatert på reinsdyrforskning, miljøgifter i innsjøer, russisk overvintringsfangst, kulturminner i Ny-Ålesund, cruiseturismens grep for å redusere miljøbelastningen og bruk av solcelleteknologi. Videre kan du bidra på ryddedugnad, besøke Gruve 3, spise marsipankake og delta på natur- og kulturminnevandring.

Mulighetene for å få gode opplevelser er mange og vi håper du blir med oss i feiringen!

En oversikt over alle arrangementene finner du i programmet under og vedlagt.