Hopp til innhold

33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 16. november tildelt 8,8  millioner kroner til miljøvern- og kulturminnearbeid på Svalbard

Les mer «33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Svalbardreinen 2017 – status og kunnskapsbehov

Norsk Polarinstitutt i samarbeid UNIS og NINA arrangerer et seminar om svalbardrein den 31. oktober til 2. november 2017 på UNIS i Longyearbyen.

Les mer «Svalbardreinen 2017 – status og kunnskapsbehov»

Søppelamnesti for biler og snøskutere

Har du en snøskuter som ikke lenger er i bruk? Lever den gratis på avfallsstasjonen før det kommer en regning i posten...

Les mer «Søppelamnesti for biler og snøskutere»

71 søknader til høstens tildelingsrunde

Svalbards miljøvernfond har mottatt 71 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 36,4 millioner kroner.

Les mer «71 søknader til høstens tildelingsrunde»

Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og bunnorganismer er kartlagt gjennom prøver fra Adventfjorden, Kongsfjorden og Breibogen.

Les mer «Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard»

Lokomotivet tilbake på plass i Ny-Ålesund

Både fastboende og besøkende i Ny-Ålesund har kunnet glede seg over et nyrestaurert lokomotiv i sommer. Lokomotivet er et viktig kulturminne og landemerke på Svalbard.

Les mer «Lokomotivet tilbake på plass i Ny-Ålesund»

Kunngjøring - 21. tildelingsrunde - høsten 2017

Svalbards miljøvernfond har inntil 8 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2017.

Les mer «Kunngjøring - 21. tildelingsrunde - høsten 2017»

Svalbards miljøvernfonds jubileumsskrift 2007-2017

I anledning 10-årsjubileet har Svalbards miljøvernfond gitt ut et jubileumsskrift. 

Les mer «Svalbards miljøvernfonds jubileumsskrift 2007-2017»

Svalbards miljøvernfond 10 år!

Svalbards befolkning inviteres til markering av 10-årsjubileet i Longyearbyen 6-11. juni.

Les mer «Svalbards miljøvernfond 10 år!»

39 nye tildelinger

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 28. april tildelt 13 millioner kroner til miljøvern- og kulturminnearbeid på Svalbard.

Les mer «39 nye tildelinger »

Vis mer