Hopp til innhold

Kunngjøring av tilskuddsmidler – våren 2018

Svalbards miljøvernfond har inntil 25 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2018.

Les mer «Kunngjøring av tilskuddsmidler – våren 2018»

Videodokumentasjon av Longyearbyens historie

Longyearbyens historie er nå dokumentert gjennom 29 korte filmer.

Les mer «Videodokumentasjon av Longyearbyens historie»

Skisse til kyssti er klar

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) har utarbeidet en beskrivelse av kyststien med attraksjoner, eksisterende og foreslått infrastruktur.

Les mer «Skisse til kyssti er klar»

33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 16. november tildelt 8,8  millioner kroner til miljøvern- og kulturminnearbeid på Svalbard

Les mer «33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Svalbardreinen 2017 – status og kunnskapsbehov

Norsk Polarinstitutt i samarbeid UNIS og NINA arrangerer et seminar om svalbardrein den 31. oktober til 2. november 2017 på UNIS i Longyearbyen.

Les mer «Svalbardreinen 2017 – status og kunnskapsbehov»

Søppelamnesti for biler og snøskutere

Har du en snøskuter som ikke lenger er i bruk? Lever den gratis på avfallsstasjonen før det kommer en regning i posten...

Les mer «Søppelamnesti for biler og snøskutere»

71 søknader til høstens tildelingsrunde

Svalbards miljøvernfond har mottatt 71 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 36,4 millioner kroner.

Les mer «71 søknader til høstens tildelingsrunde»

Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og bunnorganismer er kartlagt gjennom prøver fra Adventfjorden, Kongsfjorden og Breibogen.

Les mer «Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard»

Lokomotivet tilbake på plass i Ny-Ålesund

Både fastboende og besøkende i Ny-Ålesund har kunnet glede seg over et nyrestaurert lokomotiv i sommer. Lokomotivet er et viktig kulturminne og landemerke på Svalbard.

Les mer «Lokomotivet tilbake på plass i Ny-Ålesund»

Kunngjøring - 21. tildelingsrunde - høsten 2017

Svalbards miljøvernfond har inntil 8 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2017.

Les mer «Kunngjøring - 21. tildelingsrunde - høsten 2017»

Vis mer