Reglene for innreise og opphold er annerledes på Svalbard enn i Fastlands-Norge. Selv om Norge er en del av Schengen-samarbeidet, er Svalbard holdt utenfor. Norske myndigheter krever ikke visum for innreise til Svalbard i seg selv, men dersom man har visumplikt til Norge/Schengen, må man ha visum hvis man reiser via Norge/Schengen på vei til eller fra Svalbard. 

Dersom du skal ha visum eller ha behandlig av utlendingssaker, må du henvende deg til sysselmannskontoret mellom 08.30 og 15.30 på tirsdager og fredager. Behandlingstiden for visumsøknader kan være inntil 14 dager.

 

Utlendingsloven og Svalbardtraktaten

I Fastlands-Norge er det Utlendingsloven som regulerer utlendingers adgang til og opphold i landet. Selv om Svalbard er en del av Norge, gjelder ikke utlendingsloven på øygruppen. Dette skyldes at Svalbard har en særskilt folkerettslig status. En internasjonal traktat, Svalbardtraktaten, setter rammene for norsk myndighetsutøvelse på Svalbard innen enkelte områder. I artikkel 3 i traktaten står det at borgere av alle land som har undertegnet traktaten, skal ha lik rett til adgang og opphold på Svalbard. Som en konsekvens av dette gjelder altså ikke utlendingsloven, og Svalbard er holdt utenfor Schengen-samarbeidet.

Visum og innreise til Svalbard

Dette medfører at alle i utgangspunktet kan komme til Svalbard. Utlendinger trenger ikke visum eller arbeids- og oppholdstillatelse fra norske myndigheter. Utenlandske borgere med visumplikt til Schengen-området, må ha visum til Schengen når de reiser via fastlands-Norge på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengenområdet (Fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

Reise fra Svalbard til Fastlands-Norge/Schengen-området og statsborgerskap

Utlendinger som oppholder seg på Svalbard, kan levere søknader om visum til Norge/Schengen-området, søknader om arbeids-/oppholdstillatelse i Norge og søknader om norsk statsborgerskap på Sysselmannskontoret. Det er imidlertid viktig å være klar over at selv om man kommer til Svalbard og bosetter seg her, gir dette i seg selv ikke rett til å få opphold eller statsborgerskap i Fastlands-Norge.

Sysselmannens rolle i behandlingen av utlendingssaker

Sysselmannen kan bistå med råd og veiledning i forbindelse med spørsmål som gjelder norsk utlendingslovgivning. Søknadsskjema får du også her.

Sysselmannen har myndighet til å fatte vedtak i visumsaker. Sysselmannen tar også imot søknader om opphold og statsborgerskap. Disse søknadene blir sendt videre til Utlendingsdirektoratet for behandling. Du finner mer informasjon og aktuelle skjema hos Utlendingsdirektoratet.

Relaterte lenker og dokumenter