Norske borgere kan søke om pass hos Sysselmannen på Svalbard. Den som søker om pass, må møte personlig hos Sysselmannen. Dersom du skal ha pass, må du henvende deg til sysselmannskontoret mellom 08.30 og 15.30 på mandager, onsdager og torsdager,

 

Hvis du skal søke om pass, må du huske på dette:

 • Krav til legitimasjon
  Som godkjent legitimasjon ved søknad om pass, må du ha med enten et tidligere utstedt pass (ved fornyelse) eller fødselsattest i tillegg til godkjent offentlig legitimasjon med bilde (f.eks førerkort eller bankkort).
 • Foto
  Du trenger ikke å ta med bilde da fotografering skjer på sysselmannskontoret. For små barn kan det være vanskelig å få tatt bilder av tilfredsstillende kvalitet, og det kan derfor være en fordel å ha med bilde av barnet, gjerne som bildefil. Fotografiet må være av god kvalitet. Sort/hvitt-bilde er best, med nøytral lys bakgrunn og uten hodeplagg eller pannebånd. Bildene må ikke være eldre enn tre måneder. For å få utstedt nødpass må man ha med eget bilde.
 • Gebyr
  Passgebyret er for tiden 450 kroner for voksne og 270 kroner for barn under 16 år. Du betaler gebyret når du leverer søknaden. Sysselmannen har betalingsterminal.
 • Leveringstid
  Passøker vil få nytt pass i posten fra fastlands-Norge innen en til to uker.
 • Nødpass
  Ved hastverk er det mulig å få nødpass som gjelder kun for en reise, men det er da en forutsetning at du har med eget bilde. Gebyret er det samme som for ordinært pass. 
 • Pass til umyndige
  Alle barn, også babyer, må ha eget pass. Foreldrene må gi skriftlig samtykke til utstedelse av pass til barn under 18 år. Ved felles foreldreansvar må minst en av foreldrene være med passøkeren til Sysselmannskontoret, og vedkommende må ha med egen legitimasjon i tillegg til legitimasjon for passøkeren (barnet). Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke i form av eget fullmaktsskjema, samt kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur (pass, førerkort eller bankkort). Fullmakten må være datert. Fullmaktsblankett kan fås hos Sysselmannen eller via lenke i rammen til høyre på denne siden. Eneansvar for barn må dokumenteres. Er omsorgen for barnet overtatt av barneverntjenesten, er det barneverntjenesten som skal gi skriftlig samtykke.