Sysselmannen anbefaler at alle sjøfarere på Svalbard holder god avstand til kalvende brefronter på Svalbard.

Norsk Polarinstitutt har, på oppdrag fra Sysselmannen, utferdiget en rapport om avstand til brefronter. Hovedkonklusjonene er at det er umulig å forutse når en isblokk vil falle, hvor stor den vil bli og hvor den vil lande i vannet. For å unngå direkte treff av is og de største bølgene som følger, vil, ifølge rapporten, 200 meter være en rimelig minimumsavstand.

Sysselmannen vil likevel påpeke at også 200 meter kan være for kort avstand i enkelte tilfeller og at kapteinen og turoperatøren har plikt til selvstendig å vurdere risikoen ved ethvert besøk til kalvende brefronter.

Minimum sikkerhetsavstand bør økes ved besøk til brefronter i trange fjorder, grunne fjorder og ved brefronter som er høyere enn 40-50 meter. Sysselmannen anbefaler bruk av avstandsmåler for å bestemme avstanden til brefronten.

Sysselmannen stiller seg bak konklusjonene til Norsk Polarinstitutt og anbefaler at rapporten leses i sin helhet.