Sysselmannen på Svalbard tar seg av flere oppgaver knyttet til trafikk og kjøretøy.

Registrering av nye kjøretøy

For å få registrert nye kjøretøy på Svalbard må skjemaet "Melding til avgiftsberegning og registrering" være utfylt av norsk importør og lokal forhandler (enten i Longyearbyen eller i fastlands-Norge). Typegodkjenningen må være påført. Eieren må også undertegne skjemaet. Veiledning for utfylling finnes på Vegvesenet sine web-sider. For en del kjøretøy må det følge med et samsvarssertifikat (EEC-Certificate eller Tûv dokument). Eieren av kjøretøyet må tegne forsikring som legges inn på motorvognregisteret av forsikringsselskapet. Skilt og midlertidig vognkort blir utlevert hos Sysselmannen.

Bruktbil fra Fastlands-Norge til Svalbard

Kjøretøyet må vises frem ved sysselmannskontoret og omregistreres ved hjelp av vognkort del 2 som må leveres inn sammen med hvite skilt. Sorte skilt blir utlevert mot betaling.

Bruktbil fra utlandet til Svalbard

Ved bruktimport skal Sysselmannen se bilen og tilstrekkelig dokumentasjon. Her kreves et samsvarssertifikat (EEC-Certificate eller Tüv-dokument). Alle bruktimporterte kjøretøy må forevises og godkjennes ved en trafikkstasjon på fastlandet før de kan tas opp og registreres på Svalbard. Timebestillinger kan gjøres på telefon nr 06650. Kjøretøyet må være forsikret. Den som skal ha kjøretøyet på Svalbard må fylle ut skjemaet "Melding til avgiftsberegning og registrering". Sorte skilt blir utlevert og de utenlandske sendes av eier til landet der kjøretøyet kom fra.

Bruk av svalbardregistert motorvogn på fastlandet i ferien

Det kreves at eieren av motorvognen skal være bosatt på Svalbard, det vil si innført i Befolkningsregisteret for Svalbard. Motorvognen må fysisk være på Svalbard dersom søknaden skal kunne tas til følge.

Hvis du er fastboende på Svalbard og skal på ferie til fastlandet, må du søke om tillatelse til å bruke kjøretøyet. Du kan få innvilget kjøretillatelse for inntil tre måneder pr. kalenderår.  Du må søke om kjøretillatelse før du tar med bilen til fastlandet.Søknadsskjema fylles inn elektronisk via Altinn.no. Klikk her for direktelink. Kontakt Sysselmannen for bestilling av hvite/grønne kjennemerker.