Det er krav om innlevering av jakt-, fangst- og fiskekort på Svalbard.

Dersom du har løst et jakt-, fangst- eller fiskekort skal du levere fangstrapport. Du kan benytte en av lenkene under for å levere kortet elektronisk.

Dropp å skrive inn kortnummer dersom du ikke har dette tilgjengelig.

Fiske

Fangstrapportering stangfiske

Fangstrapportering garnfiske

Jakt

Fangstrapportering småviltjakt

Fangstrapportering seljakt