Sysselmannen på Svalbard låner ut hytter til fastboende på Svalbard i påsken, i perioden 17. - 23 april. Nedenfor finner du resultatet av årets trekning.

Bangenhuk: Kenneth Jonassen (vinner), Torstein Salte Kallelid (reserve)
Austbotnhytta: Gunn Beate Paasche (vinner), Tina Olsen (reserve)
Krosspynten: Pål Berg (vinner), Karina Persson (reserve)
Villa Purpur: Knut Halvorsen (vinner), Doreen Lampe (reserve)
Villa Møen: Julie Keyser (vinner), Asbjørn Sigstadstø (reserve)
Laksevågen: Tone Heide (vinner), Oddmund Rønning (reserve)
Gråhuken: Marius Gulstad (vinner), Per Ivar Velve (reserve)
Worsleyhamna: Mona Ada Andersen (vinner), Bjørn Gunnar Øverli (reserve)
Texas Bar: Mikael Härd (vinner), Lene Lund (reserve)
Polheim: Eirik Hellerud (vinner), Steingrim Hindseth (reserve)
Hyttevika: Trude Hohle (vinner), Bjørn Gunnar Øverli (reserve)

Vi minner om følgende:

Hvis turen må avlyses, meld fra til Sysselmannen v/Morten Wedege så raskt som mulig, slik at de som er trukket som reserve kan få tilbud om å låne hytta.

Turer som medfører ferdsel i nasjonalparker er meldepliktige. Skjema fås hos Sysselmannen og leveres her.

Sysselmannen er ikke godt kjent med aktuelle is- og føreforhold i områdene. Sysselmannen kan ikke garantere for hyttas tilstand, utstyr etc.

Ta med ved til eget forbruk.

Flere av hyttene er fredete kulturminner og skal behandles deretter jf. svalbardmiljøloven.

Meld fra til Sysselmannen om eventuelle skader, ta gjerne med fotografier. Hvis hytta har akutte skader som hull i dører eller knuste ruter etter isbjørnbesøk, er det fint om dere tetter skaden midlertidig ved å slå papp, plast eller trebord utenpå. Unngå å fjerne eldre materialer.

Husk å ta med mat og avfall hjem, og ta ut asken fra ovnen.

God tur!