Hopp til innhold

Vei 300 fortsatt stengt

Longyearbyen lokalstyre opprettholder stengingen av Vei 300 mellom Museumsveien og Huset inntil videre. Dette gjelder også for gående og syklende, skriver LL på sine nettsider.

 

Les mer «Vei 300 fortsatt stengt»

Nødutgraving av hvalfangergraver

Sysselmannen på Svalbard skal gjennomføre en arkeologisk nødutgravning på Smeerenburg i perioden 29. juli – 4. august 2017.

Les mer «Nødutgraving av hvalfangergraver»

Trekningsresultater reinsjakt 2017

Mandag 15. august starter årets jakt på svalbardrein. Jaktkortene kan hentes i skranken på sysselmannskontoret fra mandag 7. august. Totalt 348 enkeltjegere vil få tildelt fellingstillatelse.

Les mer «Trekningsresultater reinsjakt 2017»

For de nostalgiske

Polarstar kjem heim til Brandal, melder Regionavisa på Sunnmøre. Polarstar har blant annet vært tjenestefartøy Sysselmannen på Svalbard, og har hatt oppdrag for Norsk Polarinstitutt og Store Norske.

 

Les mer «For de nostalgiske»

Minner om at kjøring med hundevogn skal skje på vei

Sysselmannen minner om at hundekjøring med vogn skal skje på vei. Kjøring på tundraen på frostfri mark er forbudt fordi det kan skade vegetasjon og sette langvarige spor. Dette er brudd på Svalbardmiljølovens regler om aktsomhetsplikt (§ 5) og ferdsel i naturen (§73).  Det er sendt ut brev om dette tidligere, se vedlegg.

Les mer «Minner om at kjøring med hundevogn skal skje på vei»

Ilandstigning på Midterhuken/Gåsbergkilen

Sysselmannen oppfordret 12.juni om at turoperatører og individuelle reisende ikke gikk i land i området Midterhuken/Gåsbergkilen, på grunn av reinkalving og hekkende gjess.

Den mest sårbare perioden er nå over. Området er likevel generelt sårbart både når gjelder vegetasjon og forstyrrelse av dyreliv. Under forutsetning av at det tas nødvendige hensyn til dette, trekkes oppfordringen om å unngå ilandstigninger tilbake.

Sysselmannen gjør oppmerksom på det generelle
ilandstigningsforbudet i Midterhukhamna, øst for Husodden. Dette gjelder hele året.

Påminnelse søknadsfrist reinsdyrjakt

Fristen for å søke om fellingstillatelse på reinsdyr for fastboende på Svalbard er 3. juli

Les mer «Påminnelse søknadsfrist reinsdyrjakt»

Vedtatt arealplan for Sveagruva planområde

Sysselmannen har vedtatt ny arealplan for Sveagruva arealplanområde. Forrige arealplan fra 2012 la kun til rette for gruverelatert virksomhet innenfor planområdet. På grunn av driftshvilen i gruvevirksomheten ønsker Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) som planansvarlig å åpne for bruk av Svea til turisme, forskning og undervisning.

Les mer «Vedtatt arealplan for Sveagruva planområde»

Stortings- og sametingsvalget 2017 - forhåndsstemmegivning

Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11.september. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Les mer «Stortings- og sametingsvalget 2017 - forhåndsstemmegivning»